Kategoriat
Uutiset

TAMK:n restonomi opiskelijat mukana Tampere Wine Festissä

Tampere Wine Fest on loistava tilaisuus verkostoitua eri maiden viinintuottajien ja alan ammattilaisten kanssa, sekä kartoittaa omaa viinitietämystä. Verkostoituminen on tärkeä osa ravintola-alaa, joten liikaa hyviä kontakteja ei voi luoda.

Erilaiset projektit kuuluvat osaksi TAMK:n restonomien koulutusohjelmaa. Yritysten on mahdollista tarjota opiskelijoille kehittämistehtäviä ja projekteja, joiden kautta opiskelijat saavat uudenlaisia haasteita sekä vastaavasti yritykset ratkaisuja ja erilaisia näkökulmia opiskelijoiden myötä. Tampere Wine Fest on yksi esimerkki tämänkaltaisista yhteistyöprojekteista.

 

***

Tampere Wine Fest is a great opportunity to network with wine producers and professionals from different countries, as well as to grow their own wine knowledge. Networking is an important part of the restaurant industry, so too many good contacts can’t be created.

Various projects are part of the Tampere University of Applied Sciences (TAMK) degree of hospitality management. It is possible for companies to offer students development tasks and projects through which students get new challenges and, similarly, companies solutions and different perspectives with students. Tampere Wine Fest is one example of such co-operative projects.